Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Pro Kala ry
Elintarviketeollisuusliitto
Sjömatsfrämjandet
Matfiskodlarna

Järjestöjä

Hallinto, tutkimus ja tilastot


Maa- ja metsätalousministeriö
Luonnonvarakeskus
Suomen ympäristökeskus
Meri- ja kalatalous
Kalankasvatuksen vesiensuojelu
Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma
Ruokavirasto
Vesiviljelyn tilastot
Kalan ulkomaankauppatilastot
EUMOFA

Strategiat ja ohjelmat


Vesiviljelystrategia 2030
Sininen biotalous
EMKR Suomen toimintaohjelma 2014 – 2020
Elinkeinokalatalouden arvoketju