Lohikunta Oy, Juhana Herttuan puistokatu 18, 20100 Turku
kts. yhteystiedot

VN 29.6.2016

Periaatepäätös julkisten elintarvikehankintojen vastuullisuudesta

Hallitus on hyväksynyt periaatepäätöksen julkisten elintarvikehankintojen vastuullisuudesta. Hallituksen tavoite on, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa käytetään jatkossa vain vastuullisesti tuotettuja tuotteita.

Hallituksen periaatepäätöksen mukaan julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. Tähän päästään päätöksen mukaan vaatimalla hankinnoissa sellaisten elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden käyttöä, jotka on tuotettu ympäristön kannalta hyvillä viljely- ja tuotantomenetelmillä ja eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävillä tavoilla.

Kalan osalta päätöksessä on mainittu, että hankinnoissa voidaan edellyttää alkuperämaan ilmoittamista sekä tietoa siitä onko kyseessä luonnonkala/kasvatettu tai vastuullisella tavalla pyydetty kala. Lisäksi päätöksessä on mainittu, että julkisiin hankintoihin voidaan asettaa tavoitteeksi ympäristön kannalta hyvät viljelymenetelmät, jotka vähentävät vesistöjen ja pohjavesien ravinnekuormitusta ja eroosiota sekä kasvinsuojeluainejäämiä maaperässä ja vesistöissä.

Hallitus suosittelee periaatepäätöksessään, että myös kaikki muut julkiset hankintayksiköt sekä valtion omistusohjauksen piirissä olevat yritykset noudattavat päätettyjä periaatteita ja tavoitteita.

Kotimainen viljelty kirjolohi on vastuullisesti tuotettua

WWF on vuonna 2014 hyväksynyt kotimaisen kirjolohen suositeltavien kalojen listalle. Perusteluiden mukaan kirjolohen kasvatuksen ympäristövaikutuksia on onnistuttu Suomessa vähentämään tuntuvasti erityisesti tiukan ympäristölainsäädännön ja -lupajärjestelmän vuoksi.

WWF perusteli kirjolohelle myönnettyä kuluttamisen vihreää valoa myös vastuullisuudella, sillä kirjolohesta ei arvioida aiheutuvan tauteja tai merkittävää ekologista riskiä luonnonkaloille.

Jatkossa julkisissa hankinnoissa tulisikin ottaa kalojen osalta huomioon, että laadukas ja maukas kotimainen kirjolohi on vastuullisesti ja ekologisesti kasvatettua, turvallista ja terveellistä lähiruokaa.

Linkki valtioneuvoston tiedotteeseen