Lohikunta Oy, Juhana Herttuan puistokatu 18, 20100 Turku
kts. yhteystiedot

Uusi alku

Uusi alku myös kalatoimialalle

Selvitysmies Reijo Karhisen raportti maatalouden kannattavuustason parantamiseksi sai heti tuoreeltaan runsaasti kehuja ja täysin aiheesta. Raportissa esitetyt ehdotukset ja suositukset tuovat toteutuessaan epäilemättä merkittävää parannusta melkoisten kannattavuusongelmien parissa kamppaileville maatalousyrittäjille.

Selvitystä koskevassa toimeksiannossa ei jostain syystä ollut mukana kalatoimialaa. Selvitysmiehen raportissa kosketellaan kuitenkin monissa kohdin koko ruokasektoria.  Monet raportin kohdista sopivat sellaisenaan suoraan kalatoimialaankin. Niinpä selvityksen jatkovalmistelussa myös kalatoimiala on otettava tiiviisti mukaan.

Selvitystyön tiivistetyn pääviestin ensimmäisessä kohdassa ehdotettu keskustelufoorumi Yhteinen Ruokapöytä kaipaa tietysti myös kalatoimialan edustajia. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että koko suomalainen ruokasektori tarvitsee yhteisen tahtotilan ja yhteisen kansallisen ruokastrategian.

Foorumin tehtäviksi kaavaillaan myös mm. suomalaisen ruuan arvostuksen nostamista ja brändin kirkastamista niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yhtä lailla on täysin selvää, että kalatoimialan tulee olla tässäkin mukana.

Myös ehdotettu Yhteisen Ruokapöydän toimintaan kytkeytyvä Vientiryhmä tarvitsee kalatoimialan edustajia. Suomalaiset laadukkaat kalatuotteet ovat kysyttyjä tuotteita vientimarkkinoilla. Ei pidä myöskään unohtaa, että kalatoimiala on saanut aikaiseksi huomattavaa vientiä ilman maataloudelle maksettavia tukiakin. Kalatoimialan vientiä olisi helppo myös lisätä, kunhan kalaa saisi Suomessa tuottaa nykyistä enemmän.

Kalatoimialalla on selvitysmiehen raportissa kaivattua halua investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Erityisesti kalankasvatuksessa investoinnit kasvatusmäärien lisäämiseen  auttavat yksikkökustannusten hallinnassa. Uudet kasvatustekniikat ja -alueet antavat toki merkittäviä lisämahdollisuuksia, mutta kalliit investoinnit vaativat nekin riittävän suuria kasvatuslupia. Muussa tapauksessa investoinnit eivät ole taloudellisesti mielekkäitä. Tässä tarvitaan selvitysmiehen raportissakin vaadittua viranomaisten asenteen muuttamista valvojasta mahdollistajaksi.

Suomalaista kalankasvatusta on 1990 -luvun alkupuolilta rajoitettu lähes puoleen. Rajoituksille on ollut perusteensa, mutta sen jälkeen koko ala on tehnyt hartiavoimin merkittävää työtä ympäristövaikutuksen vähentämiseksi. Se on nyt vihdoinkin otettava huomioon myös viranomaistoiminnassa. Kalatoimialakin ansaitsee Uuden alun.

Heikki Mäkinen
toimitusjohtaja