Lohikunta Oy, Juhana Herttuan puistokatu 18, 20100 Turku
kts. yhteystiedot

Tilastokatsaus 30.6.2016

Kirjolohen tuotanto nousussa

Luonnonvarakeskuksen julkistamien tilastojen mukaan kotimaisen kirjolohen tuotanto vuonna 2015 oli yhteensä 13,9 miljoonaa kiloa. Kasvua edellisvuoteen tuli 1,5 miljoonaa kiloa.

Tuotannon arvo kuitenkin pysyi 46,1 miljoonassa eurossa eli lähes edellisvuoden tasossa, mikä valitettavasti selittyy alentuneella tuottajahinnalla.

Kaikkiaan Suomessa kasvatettiin ihmisravinnoksi vuonna 2015 noin 14,9 miljoonaa kiloa kalaa. Kokonaistuotannon määrän nousu oli noin 1,4 miljoonaa kiloa eli kasvu tuli käytännössä yksinomaan lisääntyneestä kirjolohen tuotannosta.

Kirjolohen osuus koko ruokakalatuotannosta vuonna 2015 oli edelleenkin ylivoimainen eli peräti 93 prosenttia. Viljellyn siian tuotanto oli noin 0,8 miljoonaa kiloa.

Kirjolohen mätiä tuotettiin viime vuonna elintarvikkeeksi 0,4 miljoonaa kiloa.

Kauppatase edelleen pahasti negatiivinen

Kalan kauppatase vuonna 2015 säilyi edelleen pahasti negatiivisena. Viennin arvo oli viime vuonna 38 miljoonaa euroa. Tuonti oli 112,1 miljoonaa kiloa ja arvoltaan peräti 373,9 miljoonaa euroa. Kauppatase oli siis negatiivinen noin 336 miljoonaa euroa.

Kauppataseen parantaminen edellyttäisi kotimaisen tuotannon merkittävää lisäystä vuonna 2014 hyväksytyn vesiviljelystrategian mukaisesti. Kalankasvatukseen myönnettävien ympäristölupien myöntämiskriteereihin tarvittaisiinkin nyt nopeasti muutos.

Vesiviljelystrategian hyväksymisestä on kulunut jo puolitoista vuotta, mutta lupakäytäntö junnaa edelleenkin paikallaan. Kotimaisetkin tuottajat joutuvat nyt hakemaan lisää tuotantoa Ruotsista, sillä siellä lupakäytäntö on huomattavasti helpompi.

Lohen kulutus tuontikalan varassa

Lohikalojen osalta joudutaan yhä edelleen turvautumaan tuontikalaan. Tuoretta lohta tuotiin viime vuonna Norjasta lähes 30 miljoonaa kiloa sekä kirjolohta Ruotsista lähes 9 miljoonaa kiloa.

Kaikkiaan viime vuonna tuotiin lohikaloja ja lohikalatuotteita yli 42 miljoonaa kiloa. Tuonnin määrä on noin kaksinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana.

Lohikalojen ja lohikalatuotteiden tuonnin arvo vuonna 2015 oli peräti lähes 194 miljoonaa euroa. Kotimaisen tuotannon osuus kokonaiskulutuksesta oli siis vain noin 19 prosenttia.

Koko alan pitäisikin nyt kääriä hihat ja ryhtyä hyvässä yhteistyössä nostamaan kotimaisen kirjolohen arvostusta ja menekkiä.