Lohikunta Oy, Juhana Herttuan puistokatu 18, 20100 Turku
kts. yhteystiedot

Hallitusohjelma

Hallitusohjelman kirjauksia
kalankasvatuksesta

Tulevan hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi saada kasvua ja työllisyyttä luonnon antimista. Yhtenä keinona tavoitteeseen pääsemiseksi on lisätä kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta kestävästi laatimalla kotimaisen kalan edistämisohjelma. Keinovalikoimaksi hallitusohjelmassa on listattu seuraavat toimenpiteet.

  • Toimeenpannaan kalakasvatuksen ympäristölupajärjestelmän kehittämistoimet ottaen huomioon vesiympäristön suojelun taso.
  • Luodaan kannustimia ravinnepäästöjä vähentäville ja kiertotalouteen perustuville ratkaisulle kalankasvatuksessa (kuten kiertovesiviljely ja itämerirehu).
  • Tuetaan kalatalouden tutkimusta ja tuotekehitystä sekä uuden teknologian kehittämistä esimerkiksi kohdistamalla EMKR-rahoitusta.
  • Edistetään monipuolisesti kotimaisten kalalajien hyödyntämistä.
  • Edistetään kotimaisen kalan käyttöä julkisissa hankinnoissa.
  • Tuodaan kalanjalostus investointituissa samalle viivalle muun elintarviketeollisuuden kanssa.
  • Edistetään kalatuotteiden vientiä.
  • Kehitetään uudenlaisia rahoitusvälineitä alan kehityksen edistämiseksi.

Lisäksi hallitusohjelmassa on mainittu Itämeren suojelun kohdalla toimenpiteenä edistää kotimaisen luonnonkalan käyttöä ja itämerirehun käyttöä kalankasvatuksessa.

Myös ammattikalastuksen turvaaminen on nostettu hallitusohjelmaan useiden eri toimenpiteiden muodossa.