Lohikunta Oy, Juhana Herttuan puistokatu 18, 20100 Turku
kts. yhteystiedot

Tekijä: HM

Elinkeinopolitiikka

Elinkeinopolitiikka sivuutettu kalankasvatuksen sääntelyssä Suomalaista kalankasvatusta on 1990 –luvun alkupuolilta lähtien kehitetty – tai pikemminkin rajoitettu – ympäristöpolitiikka edellä. Noista ajoista kotimaiset kasvatusmäärät ovat pudonneet lähes puoleen. Samaan aikaan tuontikalan määrä on moninkertaistunut ja se on syrjäyttänyt kotimaisen kalan ruokalautasiltamme. Nykyisin vain 18 prosenttia syömästämme kalasta on kotimaista. Vuosien saatossa koko kalankasvatussektori on tehnyt hartiavoimin…
Read more

Uusi alku

Uusi alku myös kalatoimialalle Selvitysmies Reijo Karhisen raportti maatalouden kannattavuustason parantamiseksi sai heti tuoreeltaan runsaasti kehuja ja täysin aiheesta. Raportissa esitetyt ehdotukset ja suositukset tuovat toteutuessaan epäilemättä merkittävää parannusta melkoisten kannattavuusongelmien parissa kamppaileville maatalousyrittäjille. Selvitystä koskevassa toimeksiannossa ei jostain syystä ollut mukana kalatoimialaa. Selvitysmiehen raportissa kosketellaan kuitenkin monissa kohdin koko ruokasektoria.  Monet raportin kohdista sopivat…
Read more

Kauppatase

Kalan kauppataseen vajaus syvenee Luken kalamarkkinakatsauksesta napattu kuva kertoo hyvin selkeästi, mihin kalan kysynnän kasvu EU:ssa tällä hetkellä ohjautuu. Miljardit eurot valuvat lisääntyvän tuonnin myötä ulkomaille. Samalla kalan kauppataseen negatiivisuus pahenee koko ajan.   Euroopan parlamentti heräsi jo vaatimaan tilanteeseen muutosta. Parlamentti totesi päätöslauselmassaan, että EU:n vesiviljelyn tuotannon kasvu tulee saattaa vastaamaan muun maailman kasvuvauhtia.…
Read more

Hallitusohjelmatavoitteet

Kaikilla on oikeus syödä kotimaista kalaa Kalatoimiala on laatinut tavoitteet eduskuntavaalien jälkeen valittavan hallituksen ohjelmaan. Tavoitteet tiivistyvät kolmeen kohtaan: 1. Parannetaan koko elinkeinokalatalouden arvoketjun toimintaedellytyksiä 2. Turvataan ammattikalastuksen tulevaisuus elinkeinona 3. Hyödynnetään kalanviljelyn tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti Suomalaiset haluavat syödä enemmän kotimaista kalaa, mutta kotimaisen kalan käyttö ei voi kasvaa ellei sen saatavuus parane. Päätökset joilla varmistetaan…
Read more

Norjalaista

Norjalaista lohta 450.000 eurolla päivässä Norjan vientitilastojen mukaan tuoretta norjalaista lohta lähetettiin vuonna 2018 Suomeen kaikkiaan lähes 26,5 miljoonaa kiloa. Viennin arvo oli euroissa lähes 164 miljoonaa. Norjalaisen lohen tuonnin määrä on siis keskimäärin yli puoli miljoonaa kiloa ja arvoltaan yli kolme miljoonaa euroa viikossa. Tai vastaavasti yli 72,5 tonnia ja lähes 450.000 euroa joka ikinen…
Read more

Vesiviljelystrategia jumissa

Vesiviljelystrategia puolivälissään täysjumissa Vesiviljelystrategia 2022 hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 4.12.2014. Strategian juhlallisena tavoitteena oli nostaa Manner-Suomen vesiviljelyn määrä vuoteen 2022 mennessä vähintään 20 miljoonaan kiloon vuodessa. Nyt kun strategian hyväksymisestä on kulunut neljä vuotta ja strategian toteutusaika on jo puolessa välissään, on hyvä arvioida tähän mennessä tapahtunutta kehitystä Luken julkaisemien tilastojen valossa. Vuonna 2014 Suomen ruokakalantuotannon…
Read more

Musta perjantai

Kotimaiselle kirjolohelle todellinen musta perjantai Suomessa eletään parhaillaan kotimaisen kirjolohen kiivainta perkuusesonkia. Kuuma kesä verotti kirjolohen kasvua, mutta onneksi leuto syksy antoi mahdollisuuden ruokkia kalaa pidempään. Niinpä kasvattajilla on nyt hyvänkokoista ja laadukasta kirjolohta perattavanaan. Luulisi että kaupatkin ovat mielissään, kun kotimaista kalaa on taas reilusti saatavilla. Mutta eipä mitään. Toinen kahdesta isosta kauppaketjusta tuo…
Read more

Lohesta työtä

Kenen lohta syöt, sille työtä annat Euroopan komission viimevuotisessa kyselytutkimuksessa selvitettiin eri maiden kalankulutustottumuksia. Suomalaisista kuluttajista peräti 63 prosenttia ilmoitti asettavansa kotimaiset kalatuotteet etusijalle. Silti vain noin kuudesosa Suomessa käytettävästä elintarvikekalasta on kotimaista. Kauppojen kalatiskit täyttyvät nyt ulkomaisesta kalasta. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista ei kalaa ostaessaan edes tiedä sen alkuperää. Tutkimuksen tulos on…
Read more

AL 15.9.2018

Kotimaista kalankasvatusta lisättävä huomattavasti On todella hienoa, että kotimaisen ruuantuotannon kannattavuuden parantamista on ryhdytty selvittämään. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että ruokaa tuotetaan muuallakin kuin maalla. Maailmanlaajuisesti kasvuvauhti on kaikkein voimakkainta kalantuotannossa. Kalan kysyntä kasvaa jopa kaksi miljardia kiloa vuodessa. Suomessa kalankasvatus ei kehity kysynnän mukana. Meillä kalan kulutuksen kasvu tulee nyt yksinomaan tuontikalasta. Kalan vuotuinen…
Read more

TS 17.7.2018

Kalan kysynnän kasvu tuonnin varassa Kalan kulutus on maailmanlaajuisesti kovassa kasvussa. Suomessakin kalan kysyntä on kaksinkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana. Vielä 1990 -luvun alussa Suomessa kasvatettiin kirjolohta lähes 20 miljoonaa kiloa vuodessa. Tuontia ei tarvittu, vaan kotimainen kasvatus riitti tyydyttämään markkinoiden tarpeen. Nykyisin kirjolohen kasvatus on rajoitusten jälkeen vakiintunut 12 – 14 miljoonaan kiloon vuodessa.…
Read more