Lohikunta Oy, Juhana Herttuan puistokatu 18, 20100 Turku
kts. yhteystiedot

AL 15.9.2018

Kotimaista kalankasvatusta lisättävä huomattavasti

On todella hienoa, että kotimaisen ruuantuotannon kannattavuuden parantamista on ryhdytty selvittämään. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että ruokaa tuotetaan muuallakin kuin maalla.

Maailmanlaajuisesti kasvuvauhti on kaikkein voimakkainta kalantuotannossa. Kalan kysyntä kasvaa jopa kaksi miljardia kiloa vuodessa.

Suomessa kalankasvatus ei kehity kysynnän mukana. Meillä kalan kulutuksen kasvu tulee nyt yksinomaan tuontikalasta. Kalan vuotuinen kauppatase on jo 360 miljoonaa euroa negatiivinen.

Euroopan parlamentti on päätöslauselmassaan 12.6. kiinnittänyt huomiota samaan asiaan. Parlamentti toteaa vesiviljelyalan polkevan EU:ssa paikallaan, kun se muualla maailmassa kasvaa yhä nopeammin.

Parlamentti on pannut merkille ne myönteiset vaikutukset, joita kestävällä vesiviljelyllä voi olla unionin työllisyyteen ja talouteen.

Parlamentti haluaa, että EU:n vesiviljelytuotannon taso nostetaan vastaamaan maailman vesiviljelyn kasvuvauhtia. Parlamentti kehottaa komissiota tekemään muutoksen siihen, että yli puolet unionin kalan kysynnästä katetaan ulkomaisilla tuotteilla.

Parlamentti vaatii myös, että tuotavien vesiviljelytuotteiden edellytetään täyttävän samat ympäristö-, elintarviketurvallisuus-, sosiaali-, työ- ja ihmisoikeusnormit kuin EU:n toimijoiden on täytettävä.

Vesiviljelyn kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen on erittäin tärkeää meilläkin. Toivottavasti parlamentin päätöslauselma antaa pian vauhtia kotimaiseen kalankasvatukseen.

Jokaisesta tuontilohikilosta maksetaan ulkomaille monta euroa työstä ja pari euroa voittoa päälle. Nämä rahavirrat saisivat mieluummin jäädä kotimaahan.

Kotimaisen kalankasvatuksen lisääminen toisi lisää työtä ja työpaikkoja suomalaisille. Lisäksi siitä kertyisi mukavasti verotuloja ja kalan kauppatasekin kohenisi.

Heikki Mäkinen
toimitusjohtaja, Lohikunta

Julkaistu Aamulehdessä 15.9.2018