Lohikunta Oy, Juhana Herttuan puistokatu 18, 20100 Turku
kts. yhteystiedot

Ajankohtaista

Jatkojalostusta

Lohikunta laajentaa jatkojalostukseen Lohikunnan pääasiallinen toiminta käsittää kirjolohen jalostusta fileiksi, annospaloiksi, suikaleiksi, kuutioiksi ja muiksi tuotteiksi. Näitä myydään kotimaassa ruokateollisuudelle ja jatkojalostajille sekä tietenkin myös tuorekaupan tukku- ja vähittäissektoreille. Lisäksi viemme tuotteitamme mm. Ruotsiin, Viroon, Latviaan ja Japaniin. Erityisesti kirjolohen mäti on kysytty tuote vientimarkkinoillakin. Nyt laajennamme toimintaamme myös omaan jatkojalostukseen. Maskuun avattavassa kalasavustamossamme valmistetaan…
Read more

Kuluttajalle kiitos

Kotimaisen kalan kuluttajalle kiitos! Nykyisissä poikkeusoloissa on syntynyt laajaa keskustelua mm. huoltovarmuudesta ja kotimaisten elintarvikkeiden riittämisestä. Kalanjalostus ja muukin elintarviketeollisuus kuuluvat kriittisiin aloihin. Me Lohikunnassakin teemme töitä niin kauan kuin se suinkin on mahdollista. Kalanjalostus on erittäin työvoimavaltainen ala, joten toivottavasti työntekijämme pysyvät terveinä ja pääsevät töihin. Silloin pystymme turvaamaan kotimaisen kalaraaka-aineen toimitukset teollisuus- ja…
Read more

Uusia lemmikkituotteita

Meillä Lohikunnassa on määrätietoisesti etsitty lisäarvoa myös niistä kirjolohen osista, jotka ovat aiemmin jääneet fileoinnissa käyttämättä. Tavoitteenamme on saada hyödynnettyä kirjolohesta entistä suurempi osa ihmisten ravinnoksi. Loppuosa pyritään käyttämään lemmikkien ravinnoksi. Kotimainen kasvatettu kirjolohi on erittäin laadukas tuote. Sen ympäristövaikutukset ovat nykyisin hyvin pieniä, josta on osoituksena pääsy WWF:n suositeltavien kalojen listalle. Koko kalankasvatusalan etuna…
Read more

Tuontikala jyrää meitin

Miksi kotimainen ei kelpaa? Luonnonvarakeskuksen tuoreen tilastojulkistuksen mukaan suomalaiset kuluttivat viime vuonna lohikalaa 5,5 kg asukasta kohti. Siitä kotimaista kirjolohta oli vain 1,2 kg. Ulkomailta tuotua kirjolohta ja lohta kulutettiin lähes nelinkertaisesti eli 4,3 kg. Tämän vuosituhannen alussa kotimaista kirjolohta käytettiin vielä enemmän kuin tuotua lohikalaa. Sittemmin niin kirjolohen kuin muunkin kotimaisen kalan kulutus on…
Read more

Kalankasvatus laskussa

Kotimainen kasvatus junnaa paikoillaan Luonnonvarakeskuksen uutisen mukaan kotimaisen ruokakalan kasvatus vuonna 2018 laski edellisvuoteen verrattuna 14,3 miljoonaan kiloon (14,6 milj.kg vuonna 2017). Kasvatetusta määrästä valtaosa eli 92 % oli kirjolohta (13,2 milj.kg). Käytännössä kotimainen kasvatus on jo monta vuotta junnannut paikoillaan. Päättäjien juhlapuheet kotimaisen kasvatuksen lisäämisestä eivät tuota mitään tulosta, kun uusia kasvatuslupia ei saada.…
Read more

Tiedote

Lohikunnasta osakeyhtiö Turun satamassa toimiva kotimaisten kalankasvattajien osuuskunta Lohikunta on perustettu jo vuonna 1975 huolehtimaan jäsentensä kasvattamien ruokakalojen markkinoinnista. Jalostus lisättiin osuuskunnan toimintaan 1990 -luvulla. Kalanjalostuksen osuus osuuskunnan toiminnassa on ollut koko ajan kasvussa ja muodostaa nykyisin Lohikunnan pääasiallisen toiminnan. Vuonna 2018 kokonaisen kirjolohen osuus myydyistä kiloista oli noin 30 %, kun taas fileiden ja…
Read more

Hallitusohjelma

Hallitusohjelman kirjauksia kalankasvatuksesta Tulevan hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi saada kasvua ja työllisyyttä luonnon antimista. Yhtenä keinona tavoitteeseen pääsemiseksi on lisätä kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta kestävästi laatimalla kotimaisen kalan edistämisohjelma. Keinovalikoimaksi hallitusohjelmassa on listattu seuraavat toimenpiteet. Toimeenpannaan kalakasvatuksen ympäristölupajärjestelmän kehittämistoimet ottaen huomioon vesiympäristön suojelun taso. Luodaan kannustimia ravinnepäästöjä vähentäville ja kiertotalouteen perustuville ratkaisulle…
Read more

Elinkeinopolitiikka

Elinkeinopolitiikka sivuutettu kalankasvatuksen sääntelyssä Suomalaista kalankasvatusta on 1990 –luvun alkupuolilta lähtien kehitetty – tai pikemminkin rajoitettu – ympäristöpolitiikka edellä. Noista ajoista kotimaiset kasvatusmäärät ovat pudonneet lähes puoleen. Samaan aikaan tuontikalan määrä on moninkertaistunut ja se on syrjäyttänyt kotimaisen kalan ruokalautasiltamme. Nykyisin vain 18 prosenttia syömästämme kalasta on kotimaista. Vuosien saatossa koko kalankasvatussektori on tehnyt hartiavoimin…
Read more

Uusi alku

Uusi alku myös kalatoimialalle Selvitysmies Reijo Karhisen raportti maatalouden kannattavuustason parantamiseksi sai heti tuoreeltaan runsaasti kehuja ja täysin aiheesta. Raportissa esitetyt ehdotukset ja suositukset tuovat toteutuessaan epäilemättä merkittävää parannusta melkoisten kannattavuusongelmien parissa kamppaileville maatalousyrittäjille. Selvitystä koskevassa toimeksiannossa ei jostain syystä ollut mukana kalatoimialaa. Selvitysmiehen raportissa kosketellaan kuitenkin monissa kohdin koko ruokasektoria.  Monet raportin kohdista sopivat…
Read more

Kauppatase

Kalan kauppataseen vajaus syvenee Luken kalamarkkinakatsauksesta napattu kuva kertoo hyvin selkeästi, mihin kalan kysynnän kasvu EU:ssa tällä hetkellä ohjautuu. Miljardit eurot valuvat lisääntyvän tuonnin myötä ulkomaille. Samalla kalan kauppataseen negatiivisuus pahenee koko ajan.   Euroopan parlamentti heräsi jo vaatimaan tilanteeseen muutosta. Parlamentti totesi päätöslauselmassaan, että EU:n vesiviljelyn tuotannon kasvu tulee saattaa vastaamaan muun maailman kasvuvauhtia.…
Read more