Lohikunta Oy, Juhana Herttuan puistokatu 18, 20100 Turku
+358 207 479 540

Kirjoittajalta HM

Kalankasvatus laskussa

Kotimainen kasvatus junnaa paikoillaan Luonnonvarakeskuksen uutisen mukaan kotimaisen ruokakalan kasvatus vuonna 2018 laski edellisvuoteen verrattuna 14,3 miljoonaan kiloon (14,6 milj.kg vuonna 2017). Kasvatetusta määrästä valtaosa eli 92 % oli kirjolohta (13,2 milj.kg). Käytännössä kotimainen kasvatus on jo monta vuotta junnannut paikoillaan. Päättäjien juhlapuheet kotimaisen kasvatuksen lisäämisestä eivät tuota mitään tulosta,

Lue lisää

Tiedote

Lohikunnasta osakeyhtiö Turun satamassa toimiva kotimaisten kalankasvattajien osuuskunta Lohikunta on perustettu jo vuonna 1975 huolehtimaan jäsentensä kasvattamien ruokakalojen markkinoinnista. Jalostus lisättiin osuuskunnan toimintaan 1990 -luvulla. Kalanjalostuksen osuus osuuskunnan toiminnassa on ollut koko ajan kasvussa ja muodostaa nykyisin Lohikunnan pääasiallisen toiminnan. Vuonna 2018 kokonaisen kirjolohen osuus myydyistä kiloista oli noin 30

Lue lisää

Hallitusohjelma

Hallitusohjelman kirjauksia kalankasvatuksesta Tulevan hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi saada kasvua ja työllisyyttä luonnon antimista. Yhtenä keinona tavoitteeseen pääsemiseksi on lisätä kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta kestävästi laatimalla kotimaisen kalan edistämisohjelma. Keinovalikoimaksi hallitusohjelmassa on listattu seuraavat toimenpiteet. Toimeenpannaan kalakasvatuksen ympäristölupajärjestelmän kehittämistoimet ottaen huomioon vesiympäristön suojelun taso. Luodaan kannustimia ravinnepäästöjä

Lue lisää

Elinkeinopolitiikka

Elinkeinopolitiikka sivuutettu kalankasvatuksen sääntelyssä Suomalaista kalankasvatusta on 1990 –luvun alkupuolilta lähtien kehitetty – tai pikemminkin rajoitettu – ympäristöpolitiikka edellä. Noista ajoista kotimaiset kasvatusmäärät ovat pudonneet lähes puoleen. Samaan aikaan tuontikalan määrä on moninkertaistunut ja se on syrjäyttänyt kotimaisen kalan ruokalautasiltamme. Nykyisin vain 18 prosenttia syömästämme kalasta on kotimaista. Vuosien saatossa

Lue lisää

Uusi alku

Uusi alku myös kalatoimialalle Selvitysmies Reijo Karhisen raportti maatalouden kannattavuustason parantamiseksi sai heti tuoreeltaan runsaasti kehuja ja täysin aiheesta. Raportissa esitetyt ehdotukset ja suositukset tuovat toteutuessaan epäilemättä merkittävää parannusta melkoisten kannattavuusongelmien parissa kamppaileville maatalousyrittäjille. Selvitystä koskevassa toimeksiannossa ei jostain syystä ollut mukana kalatoimialaa. Selvitysmiehen raportissa kosketellaan kuitenkin monissa kohdin koko

Lue lisää

Kauppatase

Kalan kauppataseen vajaus syvenee Luken kalamarkkinakatsauksesta napattu kuva kertoo hyvin selkeästi, mihin kalan kysynnän kasvu EU:ssa tällä hetkellä ohjautuu. Miljardit eurot valuvat lisääntyvän tuonnin myötä ulkomaille. Samalla kalan kauppataseen negatiivisuus pahenee koko ajan.   Euroopan parlamentti heräsi jo vaatimaan tilanteeseen muutosta. Parlamentti totesi päätöslauselmassaan, että EU:n vesiviljelyn tuotannon kasvu tulee

Lue lisää

Hallitusohjelmatavoitteet

Kaikilla on oikeus syödä kotimaista kalaa Kalatoimiala on laatinut tavoitteet eduskuntavaalien jälkeen valittavan hallituksen ohjelmaan. Tavoitteet tiivistyvät kolmeen kohtaan: 1. Parannetaan koko elinkeinokalatalouden arvoketjun toimintaedellytyksiä 2. Turvataan ammattikalastuksen tulevaisuus elinkeinona 3. Hyödynnetään kalanviljelyn tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti Suomalaiset haluavat syödä enemmän kotimaista kalaa, mutta kotimaisen kalan käyttö ei voi kasvaa ellei

Lue lisää

Norjalaista

Norjalaista lohta 450.000 eurolla päivässä Norjan vientitilastojen mukaan tuoretta norjalaista lohta lähetettiin vuonna 2018 Suomeen kaikkiaan lähes 26,5 miljoonaa kiloa. Viennin arvo oli euroissa lähes 164 miljoonaa. Norjalaisen lohen tuonnin määrä on siis keskimäärin yli puoli miljoonaa kiloa ja arvoltaan yli kolme miljoonaa euroa viikossa. Tai vastaavasti yli 72,5 tonnia ja

Lue lisää

Vesiviljelystrategia jumissa

Vesiviljelystrategia puolivälissään täysjumissa Vesiviljelystrategia 2022 hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 4.12.2014. Strategian juhlallisena tavoitteena oli nostaa Manner-Suomen vesiviljelyn määrä vuoteen 2022 mennessä vähintään 20 miljoonaan kiloon vuodessa. Nyt kun strategian hyväksymisestä on kulunut neljä vuotta ja strategian toteutusaika on jo puolessa välissään, on hyvä arvioida tähän mennessä tapahtunutta kehitystä Luken julkaisemien tilastojen

Lue lisää

Musta perjantai

Kotimaiselle kirjolohelle todellinen musta perjantai Suomessa eletään parhaillaan kotimaisen kirjolohen kiivainta perkuusesonkia. Kuuma kesä verotti kirjolohen kasvua, mutta onneksi leuto syksy antoi mahdollisuuden ruokkia kalaa pidempään. Niinpä kasvattajilla on nyt hyvänkokoista ja laadukasta kirjolohta perattavanaan. Luulisi että kaupatkin ovat mielissään, kun kotimaista kalaa on taas reilusti saatavilla. Mutta eipä mitään.

Lue lisää